Tag Archives: ชาถั่งเช่าสีทอง

ชาถั่งเช่า เทรนด์ใหม่ของการดื่มชาเพื่อสุขภาพ

ชาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่เป็นที่รู้จักและนิยมไปทั่วโลก โดยทั่วไปเรามีจำแนกชนิดของชาออกเป็น 6 ชนิดใหญ่ ๆ ได้แก่ ชาขาว ชาเหลือง ชาเขียว ชาอู่หลง ชาดำ และ ชาผู่เอ๋อ แต่ชนิด [...]

error: Content is protected !!