แจ้งการชำระเงิน

    หรือ ลูกค้าสามารถแจ้งชำระเงินค่าสินค้าได้ที่ (โปรดแนบสลิบ)

    1. Line ID : @samantafarm

    2. โทร. 081-613-8643

    3. Email: sales@samantafarm.com