สมันตาฟาร์ม Samanta Farm

ฟาร์มรักษ์โลกและสุขภาพ Samanta Green Farm
 

24/176 ซ.วิภาวดีรังสิต 37 หมู่บ้านอยู่เจริญถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210

Tel : 081-613-8643กรุณานัดหมายล่วงหน้าหากลูกค้าต้องการไปที่ฟาร์ม

Email: sales@samantafarm.com

Line ID : @samantafarm หรือ ค้นเบอร์โทร 0816138643

Facebook : Facebook.com/samantafarmth