Tag Archives: ไวรัสตับอักเสบ

โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส อาการรวมทั้งการรักษา

โรคตับอักเสบ คือโรคที่ตับเกิดภาวะอักเสบ ซึ่งอาจมีที่มาจากการรับเชื้อเชื้อไวรัส หรืออาจจะมาจากมูลเหตุอื่นได้ เช่น ดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป ใช้ยาเสพติด หรือมาจากการที่ได้รับยาบางชนิด รวมทั้งการได้รับพิษ [...]

error: Content is protected !!