Tag Archives: เพาะถั่งเช่า

วิธีเพาะถั่งเช่าสีทอง

เลือกเชื้อพันธุ์เห็ดถั่งเช่า มาจากต้นที่ดอกสมบูรณ์ นำดอกมาตัดเป็นชิ้นบางๆ แล้ววางลงในเชื้อวุ้น PDA ที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อมาแล้วด้วยหม้อนึ่งแรงดัน ที่อุณหภูมิ 121 องศา ที่แรงดัน 15 บาร์ ประมาณ 1 ชม. [...]

error: Content is protected !!