Tag Archives: เบต้ากลูแคน

8 คุณประโยชน์ เบต้ากลูแคน สร้างสมดุลร่างกาย เพิ่มภูมิต้านทาน ลดความอ่อนเยาว์

สารเบต้ากลูแคน (Beta Glucan) ถูกค้นพบความมหัศจรรย์จากการอยู่ในพืชตระกลูไลแคน ว่าสามารถช่วยเรื่องการลดความดันโลหิตสูง ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ [...]

error: Content is protected !!