จำหน่ายถั่งเช่าสีทองอบแห้ง

ถั่งเช่าสีทองอบแห้ง

ถั่งเช่าสีทองอบแห้ง คือ ถั่งเช่าสีทอง ที่ได้จากการเพาะเลี้ยง ในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น ซึ่งอายุการเพาะเลี้ยง เห็ดถั่งเช่าสีทอง นั้นก็จะประมาณ 50-75 วัน ขึ้นอยู่กับวิธีการเพาะเลี้ยงของแต่ละฟาร์ม และในการเก็บเกี่ยว ถั่งเช่าสีทอง นั้นก็จะมีการแยกส่วน ดอก และส่วน ฐาน เพื่อนำไปตากแห้ง เก็บในรูปสมุนไพรแห้ง เพื่อยืดอายุการจัดเก็บ
สำหรับสมันตาฟาร์ม มี จำหน่ายถั่งเช่าสีทองอบแห้ง ทั้งในรูปแบบ ดอกอบแห้ง และ ฐานอบแห้ง ลูกค้าสามารถแจ้งความต้องการมาได้ ในกรณีที่ต้องการให้บดแบบละเอียด หรือผสมทั้งส่วน ฐาน และ ดอก ร่วมกันก็ได้

ส่วนดอกถั่งเช่าสีทองอบแห้งจะแบ่งเป็น 2 ประเภท

  1. เกรด A – ประเภทคัดความยาวของดอก โดยจะมีความยาวหลังจากอบแห้งประมาณ 3-4 cm. ขึ้น เหมาะใช้ทำเป็นชาถั่งเช่า ราคาก็จะสูงกว่าดอกเกรด B
  2. เกรด B – เหลือจากการคัดความยาว ราคาก็จะถูกลงมาหน่อย เหมาะใช้ทำเป็นแคปซูล คุณค่าของถั่งเช่าทั้ง 2 เกรดไม่แตกต่างกัน
ใบรับรองมาตรฐาน GAP และ ใบตรวจค่าสาร
จำหน่ายเห็ดถั่งเช่า Line Ads โทรปรึกษา

Latest News